Stawki podatku dochodowego w Anglii

Podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej tak i w Wielkiej Brytanii osiągnięcie pewnej kwoty dochodów nie zobowiązuje do płacenia podatku dochodowego. Stawki te zmieniają się praktycznie z każdym rokiem podatkowym i związane są z kilkoma czynnikami takimi jak na przykład inflacja.
Poniżej przedstawiam zestawienie lat podatkowych oraz kwot zwolnionych z podatku:

2006-2007 5 225 GBP
2007-2008 6 035 GBP
2008-2009 6 475 GBP
2010-2011 6 475 GBP
2011-2012 7 475 GBP

W praktyce oznacza to tyle, że jeśli Twój zsumowany dochód z każdego miejsca pracy w ciągu 1 roku podatkowego nie przekroczy wymienionych powyżej kwot nie musisz płacić podatku dochodowego. W przypadku, w którym Twój pracodawca odprowadzał za Ciebie składki możesz odzyskać całościowy zwrot podatku z Anglii.

W przypadku, w którym Twoje dochody przekroczyły wspomniane wyżej kwoty wolne od podatku możesz starać się jedynie o częściowy zwrot podatku. Przybliżoną kwotę zwrotu podatku za bieżący rok podatkowy 2011/12 możesz obliczyć korzystając z tych informacji:

Kwota wolna od podatku 7 475 GBP
Dochód do 35 000 GBP kwota podatku 20%
Dochód do 150 000 GBP kwota podatku 40%
Dochód powyżej 150 000 GBP kwota podatku 50%

Przykładowo dla dochodu 40 000 GBP musisz zapłacić:

dochód do 7 475 GBP podatek 0 GBP
dochód od 7 475 GBP do 35 000 GBP podatek 5 505 GBP
dochód od 35 000 GBP do 40 000 GBP podatek 2 000 GBP

czyli łącznie musiałbyś zapłacić 7 505 GBP.

Przeczytaj również

Dla wszystkich naszych czytelników przygotowaliśmy poniżej losowe wybrane artykuły z naszego serwisu, zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Nowa firma możliwości, ulgi, pomoce od państwa.
Kiedy zakładamy nową firmę, państwo oferuję nam kilka pomocnych ułatwień w prawie aby firma się lepiej rozwijała. Państwo oferuje miedzy innymi: dofinansowanie, ulgę od ZUS, ulgę za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej oraz ulgę za nowe technologie. Aby otrzymać dofinansowanie osoba fizyczna musi być osobą bezrobotną oraz mieć udokumentowany pomysł na otwarcie biznesu. Kiedy otrzyma dofinansowanie musi utrzymać przez rok firmę po okazaniu udokumentowanych zakupów sprzętu zawartego w udokumentowanym pomyśle.

Aby odzyskać zwrot podatku z Anglii pamiętaj o P45 lub P60
Karty podatkowe P45 i p60 to zestawienia otrzymywane od pracodawcy zawierające podstawowe informacje potrzebne w trakcie rozliczania zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii takie, jak wysokość zarobków czy kwotę odprowadzonego podatku. Główną różnicą pomiędzy wspomnianymi dokumentami jest moment, w którym są otrzymywane: P45 - otrzymasz od twojego pracodawcy jeśli zrezygnujesz z pracy w trakcie trwania roku podatkowego, P60 - otrzymasz co roku, na koniec roku podatkowego, czyli po 6 kwietnia.

Zwrot podatku a rozwód
Oboje współmałżonków może rozliczać się osobno z zwrotu podatku miedzy innymi przy ulgach z tytułów ulgi o internet, ulgi na na materiały budowlane, ulga prorodzinna itp. Jednak gdy w rodzinne wchodzi konflikt i małżeństwo się rozpada wiele spraw związanych z zwrotem podatku z tytułu rozmaitych ulg podatkowych komplikuje się. Między innymi zwrot podatku z tytułu ulgi prorodzinnej ulega sporym zmianom. Ulga prorodzinna obejmuje każde dziecko dla osoby która posiada nad nim prawa rodzicielskie przydzielone przez sąd rodzinny.

Ulga podatkowa a zwrot podatku.
Ulgą podatkową nazywamy ulgi za zapłacony podatek, który odliczamy w zeznaniu podatkowym rocznym, dzięki temu możemy dostać zapłacony podatek a odpisane od niego ulgi w postaci zwrotu podatku z tytułu ulg podatkowych. Ulgi za które możemy otrzymać między innymi z tytułów: ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa, ulga budowlana, ulga prorodzinna oraz możemy także odliczyć podatek za darowizny dzięki otrzymamy zwrot podatku przy rocznym rozliczeniu podatku. Darowizny są miedzy innymi na : pożytek publiczny, krew kult religijny, kościół.

Samochód kiedy płacimy podatek
Wydatek na zakup samochodu jest często bardzo dużą inwestycją przygotowywaną przez kilka miesięcy a nawet lat. Podatek od sumy takiej jak samochód wynosi często kilka tysięcy złotych, ale kto nie zapłaci za podatek za zakup samochodu? Na pewno nie zapłacą za podatek osoby nabywające samochód u dealera lub w komisie, ponieważ takie transakcje są już opodatkowane podatkiem VAT i nie jest wymagana opłata PCC. Jednak kiedy zakupujemy samochód od osoby ogłaszającej się w gazecie lub internecie oraz na giełdach samochodowych jest prawie pewne że zapłaci się PCC.