Stawki podatku dochodowego w Anglii

Podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej tak i w Wielkiej Brytanii osiągnięcie pewnej kwoty dochodów nie zobowiązuje do płacenia podatku dochodowego. Stawki te zmieniają się praktycznie z każdym rokiem podatkowym i związane są z kilkoma czynnikami takimi jak na przykład inflacja.
Poniżej przedstawiam zestawienie lat podatkowych oraz kwot zwolnionych z podatku:

2006-2007 5 225 GBP
2007-2008 6 035 GBP
2008-2009 6 475 GBP
2010-2011 6 475 GBP
2011-2012 7 475 GBP

W praktyce oznacza to tyle, że jeśli Twój zsumowany dochód z każdego miejsca pracy w ciągu 1 roku podatkowego nie przekroczy wymienionych powyżej kwot nie musisz płacić podatku dochodowego. W przypadku, w którym Twój pracodawca odprowadzał za Ciebie składki możesz odzyskać całościowy zwrot podatku z Anglii.

W przypadku, w którym Twoje dochody przekroczyły wspomniane wyżej kwoty wolne od podatku możesz starać się jedynie o częściowy zwrot podatku. Przybliżoną kwotę zwrotu podatku za bieżący rok podatkowy 2011/12 możesz obliczyć korzystając z tych informacji:

Kwota wolna od podatku 7 475 GBP
Dochód do 35 000 GBP kwota podatku 20%
Dochód do 150 000 GBP kwota podatku 40%
Dochód powyżej 150 000 GBP kwota podatku 50%

Przykładowo dla dochodu 40 000 GBP musisz zapłacić:

dochód do 7 475 GBP podatek 0 GBP
dochód od 7 475 GBP do 35 000 GBP podatek 5 505 GBP
dochód od 35 000 GBP do 40 000 GBP podatek 2 000 GBP

czyli łącznie musiałbyś zapłacić 7 505 GBP.

Przeczytaj również

Dla wszystkich naszych czytelników przygotowaliśmy poniżej losowe wybrane artykuły z naszego serwisu, zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Za jakie lata można odzyskać zwrot podatku z Anglii?
W Wielkiej Brytanii mamy możliwość rozliczania się ze zwrotu podatku dochodowego za 6 lat podatkowych. W bieżącym roku podatkowym 2011/2012 mamy więc możliwość rozliczenia się za lata podatkowe: 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2011/2012

Stawki podatku dochodowego w Anglii
Podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej tak i w Wielkiej Brytanii osiągnięcie pewnej kwoty dochodów nie zobowiązuje do płacenia podatku dochodowego. Stawki te zmieniają się praktycznie z każdym rokiem podatkowym i związane są z kilkoma czynnikami takimi jak na przykład inflacja. Poniżej przedstawiam zestawienie lat podatkowych oraz kwot zwolnionych z podatku: 2006-2007 5 225 GBP 2007-2008 6 035 GBP 2008-2009 6 475 GBP 2010-2011 6 475 GBP 2011-2012 7 475 GBP

Sytuacje losowe kiedy przynoszą stratę dla naszego źródła dochodów.
Kiedy z przyczyn losowych nasz biznes (firma lub przedsiębiorstwo) ponosi straty a nam grozi bankructwo państwo daje nam pomocną dłoń w postaci ulgi podatkowej z tytułu Straty. Od wysokości straty ze źródła przychodów, można obniżyć podatek z źródła przychodów w następnych 5 latach po roku w którym wydarzyła się strata na źródle przychodów. Trzeba jednak pamiętać że jedno rocznie nie możemy odliczyć więcej niż 50% Straty która dotknęła źródło naszego przychodu. Trzeba pamiętać że ulg z tytułu straty możemy odliczyć wyłącznie z tego samego źródła dochodów.

Małżeństwo a ulgi podatkowe i zwrot podatku.
Kiedy osoby fizyczne wchodzą w związek prawo podatkowe w pewnym stopniu się dla nich zmienia. Po zawarciu związku małżeńskiego nie zmienia się tylko prawo własności, ale również możliwość rozliczania się z urzędem skarbowym przy rozliczeniu rocznym PIT. Związek małżeński powoduje możliwość rozliczenia się między innymi przy uldze o internet. Na podstawie faktury za korzystanie z Internetu, która zawiera tylko nazwisko jednego z małżonków, również oboje mogą skorzystać z ulgi internetowej.

Zwrot podatku a rozwód
Oboje współmałżonków może rozliczać się osobno z zwrotu podatku miedzy innymi przy ulgach z tytułów ulgi o internet, ulgi na na materiały budowlane, ulga prorodzinna itp. Jednak gdy w rodzinne wchodzi konflikt i małżeństwo się rozpada wiele spraw związanych z zwrotem podatku z tytułu rozmaitych ulg podatkowych komplikuje się. Między innymi zwrot podatku z tytułu ulgi prorodzinnej ulega sporym zmianom. Ulga prorodzinna obejmuje każde dziecko dla osoby która posiada nad nim prawa rodzicielskie przydzielone przez sąd rodzinny.