Zwrot podatku z Anglii - najważniejsze informacje

System podatkowy obowiązujący większość pracowników w Wielkiej Brytanii to PAYE(Pay As You Earn), jego podstawową zasadą jest to, że nie wymaga od podatników rozliczania zwrotu podatku co roku. Tak naprawdę jeśli widzisz, że Twój zwrot podatku z Anglii nie będzie zbyt wysoki nie musisz rozliczać się wcale. W przypadku w którym okaże się, że z jakiegoś powodu Twój zwrot podatku będzie

Aby odzyskać zwrot podatku z Anglii pamiętaj o P45 lub P60

Karty podatkowe P45 i p60 to zestawienia otrzymywane od pracodawcy zawierające podstawowe informacje potrzebne w trakcie rozliczania zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii takie, jak wysokość zarobków czy kwotę odprowadzonego podatku.

Główną różnicą pomiędzy wspomnianymi dokumentami jest moment, w którym są otrzymywane:
P45 - otrzymasz od twojego pracodawcy jeśli zrezygnujesz z pracy w trakcie trwania roku podatkowego,
P60 - otrzymasz co roku, na koniec roku podatkowego, czyli po 6 kwietnia.

Co można odliczyć od podatku w Anglii?

Poniżej przedstawiam informacje dotyczące trzech ulg dotyczących podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że nie tylko część z nich obowiązywać będzie osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Kwota wolna od podatku
Jest to ulga podatkowa opisana szerzej w innym artykule. W skrócie: Twój dochód w roku podatkowym 2011/12 nie przekraczający 7 475 GBP zwolniony jest z podatku dochodowego.

Kilometrówka

Stawki podatku dochodowego w Anglii

Podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej tak i w Wielkiej Brytanii osiągnięcie pewnej kwoty dochodów nie zobowiązuje do płacenia podatku dochodowego. Stawki te zmieniają się praktycznie z każdym rokiem podatkowym i związane są z kilkoma czynnikami takimi jak na przykład inflacja.
Poniżej przedstawiam zestawienie lat podatkowych oraz kwot zwolnionych z podatku:

2006-2007 5 225 GBP
2007-2008 6 035 GBP
2008-2009 6 475 GBP
2010-2011 6 475 GBP
2011-2012 7 475 GBP

Jaki jest czas oczekiwania na zwrot podatku z Anglii?

W przypadku kiedy do brytyjskiego urzędu skarbowego Inland Revenue trafi pełen komplet dokumentów a więc:

- wszystkie wymagane dokumenty pobrane ze strony urzędu,
- zaświadczenia dotyczące osiągniętych w Wielkiej Brytanii dochodów(P45 lub P60) od każdego pracodawcy

urząd skarbowy daje sobie od 4 do 8 tygodni czasu na dokonanie rozliczenia, jednak

Za jakie lata można odzyskać zwrot podatku z Anglii?

W Wielkiej Brytanii mamy możliwość rozliczania się ze zwrotu podatku dochodowego za 6 lat podatkowych. W bieżącym roku podatkowym 2011/2012 mamy więc możliwość rozliczenia się za lata podatkowe:

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2011/2012

Jak płacić jak najmniejsze podatki?

Płacenie podatków jest obowiązkiem każdego obywatela. Chodź wielu może się z tym nie zgodzić, ale bez płacenia podatków państwo nie miało by środków by egzystować. Są jednak ulgi podatkowe, dzięki którym zapłacimy mniej za podatki.

Sytuacje losowe kiedy przynoszą stratę dla naszego źródła dochodów.

Kiedy z przyczyn losowych nasz biznes (firma lub przedsiębiorstwo) ponosi straty a nam grozi bankructwo państwo daje nam pomocną dłoń w postaci ulgi podatkowej z tytułu Straty. Od wysokości straty ze źródła przychodów, można obniżyć podatek z źródła przychodów w następnych 5 latach po roku w którym wydarzyła się strata na źródle przychodów. Trzeba jednak pamiętać że jedno rocznie nie możemy odliczyć więcej niż 50% Straty która dotknęła źródło naszego przychodu. Trzeba pamiętać że ulg z tytułu straty możemy odliczyć wyłącznie z tego samego źródła dochodów.

Samochód kiedy płacimy podatek

Wydatek na zakup samochodu jest często bardzo dużą inwestycją przygotowywaną przez kilka miesięcy a nawet lat. Podatek od sumy takiej jak samochód wynosi często kilka tysięcy złotych, ale kto nie zapłaci za podatek za zakup samochodu? Na pewno nie zapłacą za podatek osoby nabywające samochód u dealera lub w komisie, ponieważ takie transakcje są już opodatkowane podatkiem VAT i nie jest wymagana opłata PCC. Jednak kiedy zakupujemy samochód od osoby ogłaszającej się w gazecie lub internecie oraz na giełdach samochodowych jest prawie pewne że zapłaci się PCC.

Nowa firma możliwości, ulgi, pomoce od państwa.

Kiedy zakładamy nową firmę, państwo oferuję nam kilka pomocnych ułatwień w prawie aby firma się lepiej rozwijała. Państwo oferuje miedzy innymi: dofinansowanie, ulgę od ZUS, ulgę za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej oraz ulgę za nowe technologie. Aby otrzymać dofinansowanie osoba fizyczna musi być osobą bezrobotną oraz mieć udokumentowany pomysł na otwarcie biznesu. Kiedy otrzyma dofinansowanie musi utrzymać przez rok firmę po okazaniu udokumentowanych zakupów sprzętu zawartego w udokumentowanym pomyśle.